Artikelen

Coachen naar een agile mindset - maar hoe dan?

Als agile coaches zijn we er verantwoordelijk voor dat we van groepen mensen wendbare teams maken. Dat betekent dat we zorgen dat teams (of hele organisaties) een agile mindset krijgen: intensief samenwerken en transparant, open en leergierig gedrag laten zien. Om daar te komen moeten we aan de bak met individuen en hen een growth mindset of groeimentaliteit bijbrengen. Klinkt allemaal mooi maar hoe doe je dat nou?

Milton model voor een growth en agile mindset

Over agile en growth mindsets

Wat een agile mindset is, en waarom we dan vervolgens willen coachen op een growth mindset, heb ik beschreven in mijn vorige twee artikelen Een agile mindset - wat is dat eigenlijk? en Coachen naar wendbaarheid = coachen naar een groeimentaliteit. Waar het in het kort op neer komt: een leergierige groeimentaliteit op individueel niveau is noodzakelijk om op teamniveau een agile mentaliteit te krijgen.

De vraag is nu: hoe zorg je ervoor dat teamleden, maar ook management en stakeholders, een growth mindset krijgen? Mijn ervaring leert mij dat de "agile trukendoos" lang niet altijd soelaas biedt. Individuele transformatie naar een growth mindset vraagt om meer dan uitgebreide retrospecties, of een teamspelletje Celebrity Rescue, of het opstellen van een Definition of Fun.

Milton taalpatronen

In mijn Master NLP opleiding (Neuro-Linguïstisch Programmeren) ben ik in aanraking gekomen met de toepassing van het zogenaamde Milton-model. Door toepassing van specifieke zinsconstructies of taalpatronen, kun je als coach het onderbewuste van de ander aanspreken. Je passeert als het ware het kritische (en weerbarstige) deel van het brein. Je kunt bij de ander toegang krijgen tot achterliggende emoties, waarden en overtuigingen - mits je het Milton-model ook echt beheerst. Een uitstekende techniek om een "fixed mind" (weer) open te krijgen.

Milton taalpatronen zijn vernoemd naar de Amerikaanse psychotherapeut Milton Erickson. De taalpatronen bestaan uit indirecte suggesties en vooronderstellingen. Het biedt manieren om "effectief vaag" te zijn in het taalgebruik door specifieke informatie uit je zinnen weg te laten. Dit zet de ander aan om zelf invulling en betekenis te geven aan hetgeen je zegt, vanuit zijn of haar eigen context en ervaring.

Hoe gedetailleerder beschrijvingen zijn, hoe groter de kans dat er iets conflicteert met het referentiekader van de ander. Dat versterkt een fixed mindset bij de ander. Daarom laten we in ons taalgebruik bewust zaken weg, vervormen we en generaliseren we. Als je dat zorgvuldig doet, kun je dergelijke filtering gebruiken om overeenstemming te krijgen, of om nieuwe openingen en opties te creëren. Daarmee zet je de deur open naar een growth mindset bij de ander.

In de praktijk

Milton wordt veel toegepast in een therapeutische context. Maar ook handige salesmensen passen dergelijke taalpatronen toe. Er zijn veel verschillende taalpatronen. Hieronder volgt een aantal van de Milton taalpatronen met voorbeelden.

Taalpatroon Voorbeeld
Gedachten lezen

Je geeft aan dat je weet wat de ander denkt of voelt zonder aan te geven hoe je dat weet
'Ik weet dat je je afvraagt ...'
'Ik kan zien dat je ...'
Eeuwige waarheid

Waardeoordelen uitspreken waarbij je degene die oordeelt achterwege laat
'Het is het beste om ...'
'Dat is perfect!'
Oorzaak en gevolg

Je impliceert dat het ene tot het andere leidt
'Als je die vraagt stelt, dan heb je het begrepen.'
Complexe equivalentie

Je vergelijkt twee zaken en maakt ze gelijkwaardig
'Alleen al dat je hier nu bent, betekent dat je wilt veranderen'
Vooronderstellingen

Met de woorden in je boodschap veronderstel je iets terwijl je de aandacht ergens anders op vestigt
'Je verandert voortdurend'
'Je bent veel aan het leren'
Nominalisaties

Je "bevriest" een werkwoord door het als zelfstandig naamwoord neer te zetten
'Al je nieuwe beslissingen tonen je vertrouwen'
'Dit levert je nieuw inzicht en begrip op'

Als je Googlet op Milton, vind je nog veel meer taalpatronen en voorbeelden. Het idee is dat je verschillende taalpatronen in een coachingsgesprek veelvuldig toepast. Je vermijdt (te veel) detail en concretisering en in plaats daarvan ben je effectief vaag. Daardoor kan de ander zich open stellen voor jouw boodschap, voor verandering en groei, en daarmee voor een growth mindset.

Manipulatie vs. oprechtheid

Zelf vind ik Milton-taal een verrijking van mijn agile coachpraktijk, al is effectieve toepassing in coachingsgesprekken nog niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt om veel oefening. En ik heb mezelf ook over een drempel heen moeten zetten. Toen ik zelf voor het eerst met Milton aan de slag ging, voelde het voor mij namelijk behoorlijk manipulatief. Je wordt als agile coach niet concreet, zegt niet waar het op staat, laat niet het achterste van je tong zien. Het is niet mijn natuurlijke manier van communiceren.

Uit feedback bleek echter dat anderen mijn Milton-taal helemaal niet als manipulatief ervaarden maar juist als constructief en behulpzaam. Het geheim daarbij zit in het geloof in de ander, dat je er oprecht van overtuigd bent dat de ander deugt en capabel is. Dan ga je ook zelf met een growth mindset de coachingsgesprekken in en ben je er oprecht op uit de ander verder te helpen.

Basile Lemaire ©2019

Terug naar Artikelen

Meer weten? Je kunt me altijd bellen of mailen!