Agile Projectmanagement

Publieke vraagstukken kennen veel stakeholders met verschillende belangen en verwachtingen. Je kunt daar wendbaar of agile op inspelen.

Gericht op Publieke Ambities

Continu (bij)sturen op wat jij en je team moeten bereiken. Wat was ook al weer de bedoeling? Wat is het 'waarom' achter je project of verandering?

Agile Werken en Sturen

In een hecht team flexibel en stap voor stap invulling geven aan je opdracht en ambities. Meebewegen met politieke verandering en signalen uit de samenleving.

Vanuit Publiek Projectmanagement maak ik projecten en organisaties wendbaar en bouw ik agile teams.

Wil je werken aan een helder doel waar iedereen achter staat? Wil je daarbij met je team snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden? Wil je snel resultaten laten zien - en daardoor draagvlak krijgen bij de verschillende stakeholders?

Ben je bereid om in een hecht team, waarin iedereen z’n rol pakt, intensief samen te werken? Graag help ik jou op een agile manier om je team en je project tot een succes te maken.

Dienstverlening

Op een doel- en mensgerichte manier leid en begeleid ik projecten in de publieke sector. Dit op basis van de principes van agile.

Daarnaast kan ik je helpen om agile werken en sturen binnen jouw organisatie te implementeren.

Dienstverlening

Wendbaar ABC

De publieke sector kent haar eigen dynamiek. Op basis van praktijkervaring heb ik, samen met andere professionals, een eenvoudige instrument ontwikkeld om binnen deze dynamiek snel tot tastbare en gedragen resultaten te komen: het Wendbaar ABC.

Wendbaar ABC

Opleidingen

Als agile coach of scrum master leren om van groepen mensen teams te maken? Daarin certificeren? In samenwerking met het NLP Opleidingscentrum kan ik je op NLP gebaseerde opleidingen aanbieden:

Agile NLP opleidingen

Mijn naam is Basile Lemaire. Ik ben agile transformatie coach, gecertificeerd programma- en projectmanager, NLP Master Practitioner en afgestudeerd bestuurskundige.

De afgelopen jaren heb ik de agile principes vertaald naar toepassing binnen de publieke sector – buiten de IT. Daar is een praktisch instrument uit voort gekomen:

Wendbaar ABC

Vanwege mijn bestuurskundige achtergrond, en ervaringen als raadslid in de gemeente Breda, heb ik de inhoudelijke achtergrond om aan te haken bij actuele, publieke onderwerpen zoals vraagstukken in het sociaal domein, de omgevingswet of van organisatieveranderingen. Daar kan ik ook de politieke dimensie bij betrekken.

Als persoon werk ik doel- en mensgericht. Ik zorg dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan. Dat geeft mensen, het team, de ruimte om hun rol te pakken en verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Dan kan het team zich ook als team ontwikkelen en op een wendbare manier, in hechte samenwerking, snel tot concrete resultaten komen.

Wat opdrachtgevers over mij zeggen

Ik werk met plezier voor de publieke sector. Tevreden klanten maken dat nog leuker!

"Met veel geduld en vasthoudendheid heeft Basile ons begeleid naar een situatie waarin het beleidscluster van het sociaal domein nu volgens de agile-principes werkt."

- Piet Sprangers, afdelingshoofd sociaal domein

"Agile met aandacht voor proces, mensen en tempo. Basile maakt dat deelnemers zelf vaardig worden in het agile werken. Efficiënt, effectief en in een goede sfeer!"

- Michiel Borgman, senior adviseur sociaal beleid

"Basile heeft ons op uitstekende wijze op weg geholpen met agile werken in twee bestuurlijke thema's voor de afdeling Communicatie."

- Ruud Kool, teammanager communicatie

"Basile komt op een originele en creatieve manier tot resultaten, hij is deskundig en weet mensen mee te nemen en op koers te houden."

- Martin Andriessen, directeur dienst sociale zaken

Agile Coaching, Agile Transformatie en Agile Projectmanagement

Op een doel- en mensgerichte manier leid en begeleid ik veranderingen. Publieke projecten zijn politiek en maatschappelijk gevoelig - of kunnen dat later worden. Daarom leid en begeleid ik agile: wendbaar en flexibel, continu toetsend op verwachtingen uit de omgeving. Ik put daarnaast uit een breed scala aan instrumenten zoals SCRUM, LEAN/Kanban, maar evengoed MSP en Prince2.

Dienstverlening

Meer weten? Je kunt me altijd bellen of mailen!