Dienstverlening

Agile Coaching, Agile Transformatie en Agile Projectmanagement

Op een doel- en mensgerichte manier leid en begeleid ik veranderingen. Publieke projecten zijn politiek en maatschappelijk gevoelig - of kunnen dat later worden. Daarom leid en begeleid ik agile: wendbaar en flexibel, continu toetsend op verwachtingen uit de omgeving. Ik put daarnaast uit een breed scala aan instrumenten zoals SCRUM, LEAN/Kanban, maar evengoed MSP en Prince2.

Agile Coaching

Als agile coach begeleid ik teams. In nauwe samenwerking met product owners en opdrachtgevend management zie ik het als mijn missie dat de agile teams optimale prestaties leveren. Ik leer teams agile te werken, faciliteer de meet-ups en coach de teams en individuele teamleden. Belangrijk daarbij is dat teamleden de ruimte krijgen hun talenten in te zetten. Dan kunnen de teams in korte cycli snel tot tastbare resultaten komen. En kunnen ze snel inspelen en (bij)sturen op signalen uit de samenleving of een nieuwe politieke realiteit.

Agile Transformatie

Werk je niet agile maar zou je dit wel willen doen? Of wil je eens kijken of agile werken voor jouw team nut heeft? Dan kan ik je ook helpen om agile werken en sturen te implementeren. Na een introductie in het agile werken, gaan we direct agile aan de slag. We maken de opgave of de opdracht waar je team voor staat concreet, bepalen welke resultaten het team snel kan neerzetten. Stap voor stap extra krijgt je team extra instrumenten mee die je direct in de praktijk kunt toepassen. Eigen mensen worden opgeleid tot agile coach.

Agile Projectmanagement

Een project opstarten, een business case en projectplan maken, plannen en sturen, en resultaten leveren. Van het sociale tot het fysieke domein tot organisatieverandering, oor een breed scala aan thema's kan ik je project leiden. Naar buiten toe "klassiek", richting het team agile: in hechte samenwerking, multidisciplinair en resultaatgericht. Daarbij maak ik maximaal gebruik van de kennis en kunde van de teamleden. Als team toetsen we continu op verwachtingen en veranderingen in de omgeving.

Een praktisch instrument

De publieke sector kent haar eigen dynamiek. Op basis van praktijkervaring heb ik samen met andere professionals een eenvoudige instrument ontwikkeld om binnen deze dynamiek snel tot tastbare en gedragen resultaten te komen, het Agile ABC.

Het Agile ABC

Wat opdrachtgevers over mij zeggen

Ik werk met plezier voor de publieke sector. Tevreden klanten maken dat nog leuker!

"Basile heeft een werkvorm gekozen die raads- en commissieleden niet kenden maar wel enthousiasmeerde."

- Linda Berendsen, raadsgriffier

"Basile heeft ons snel en praktisch bruikbare resultaten geleverd."

- Frank van Nijnatten, hoofd service center

"Basile heeft de begeleiding van de uitbesteding met zijn team met verve gedaan."

- Vincent Wouters, directie DICTU

"Door de bewezen goede aanpak van Basile Lemaire hebben we het project succesvol kunnen afronden."

- Leo Maaswinkel, programmamanager

Meer weten? Je kunt me altijd bellen of mailen!