Publiek Projectmanagement

Publiek
Projectmanagement

Verandering in de publieke sector vraagt aandacht voor een breed palet aan stakeholders met veel verschillende belangen en verwachtingen. U kunt daar agile (wendbaar) op inspelen.

Publieke Ambities

Gericht op
Publieke Ambities

Continu (bij)sturen op wat u uiteindelijk wilt of moet bereiken. Wat was ook al weer de bedoeling? Wat is het 'waarom' achter uw project of verandering?

Agile Opdrachtgeverschap

Agile Opdrachtgeverschap

Zorgen dat uw projectteam de goede kant op blijft gaan, terwijl u meebeegt met politieke verandering en signalen uit de samenleving.

SCRUM voor Organisatieverandering

SCRUM voor Organisatieverandering

Alle betrokkenen geven op een flexibele manier gezamenlijk en stapgewijs invulling aan de opdracht, de publieke ambities en de projectdoelstellingen.

Oplossingen

Op een projectmatige manier leid en begeleid ik veranderingen. Ik put daarbij uit een breed scala aan instrumenten zoals Agile/SCRUM, LEAN, maar evengoed MSP en Prince2.

Publieke projecten zijn politiek en maatschappelijk gevoelig - of kunnen dat later worden. Daarom manage ik agile: wendbaar en flexibel, én gestructureerd op verwachtingen in de omgeving.

Methodes

De publieke sector kent haar eigen dynamiek. Op basis van praktijkervaring heb ik samen met andere professionals drie methodes ontwikkeld om binnen deze dynamiek snel tot tastbare en gedragen resultaten te komen:

Agile ABC
Reflectieve Organisatie Scrum
Succesgericht Veranderen