Publiek Projectmanagement

Publiek
Projectmanagement

Veranderingen in de publieke sector vragen aandacht voor veel diverse stakeholders met veel verschillende belangen en verwachtingen. Je kunt daar agile (wendbaar) op inspelen.

Publieke Ambities

Gericht op
Publieke Ambities

Continu (bij)sturen op wat jij en je team uiteindelijk willen of moeten bereiken. Wat was ook al weer de bedoeling? Wat is het 'waarom' achter je project of verandering?

Agile ABC

Agile
Werken en Sturen

Op een flexibele manier gezamenlijk en stapgewijs invulling aan opdracht en ambities. Zo kan je team meebewegen met politieke verandering en signalen uit de samenleving.

Dienstverlening

Mijn naam is Basile Lemaire. Op een doel- en mensgerichte manier leid en begeleid ik projecten in de publieke sector. Dat doe ik agile. Ik put daarnaast uit een breed scala aan instrumenten zoals SCRUM, LEAN, maar evengoed MSP en Prince2.

Agile ABC

De publieke sector kent haar eigen dynamiek. Op basis van praktijkervaring heb ik samen met andere professionals een eenvoudige instrument ontwikkeld om binnen deze dynamiek snel tot tastbare en gedragen resultaten te komen, het Agile ABC.